Nguyên Từ Nguyễn Quốc Hưng | VPTTK | BHDHK: Kết Quả Thi Online Kỳ 2 & Kỳ 3 – 2020

Ảnh minh họa | Internet

Văn phòng Ban Hướng Dẫn Hoa Kỳ nhận được danh sách các Huynh trưởng và Đoàn sinh được chọn trúng các giải thưởng sinh hoạt online kỳ 2,3  từ khối Nghiên Cứu Huấn Luyện BHD Hoa Kỳ như sau:

Huynh Trưởng & Giáo Viên:

 • Giải Nhất: Phan Tina ĐV Chánh Pháp / Miền Quảng Đức
 • Giải Nhì: Trần Quang Lợi ĐV Thiền Tôn / Miền Liễu Quán
 • Giải Ba: Nguyễn Kim Phượng ĐV Chánh Pháp / Miền Quảng Đức

Ngành Thiếu:

 • Giải Nhất: Liên Annie ĐV Chánh Kiến / Miền Quảng Đức
 • Giải Nhì: Lưu Ryan ĐV Thiền Tôn / Miền Liễu Quán
 • Giải Ba: Huỳnh Andrew ĐV Chánh Tâm / Miền Liễu Quán
 • An Ủi: Lê, Linda ĐV Thiện Tâm / Miền Liễu Quán
 • Nguyễn Calvin ĐV Chánh Tâm / Miền Liễu Quán

Ngành Oanh:

 • Giải Nhất: Hoàng Phan Wilson ĐV Chánh Pháp / Miền Quảng Đức
 • Giải Nhì: Nguyễn Aaron ĐV Chánh Tâm / Miền Liễu Quán
 • Giải Ba: Phan Trixie ĐV Chánh Pháp / Miền Quảng Đức
 • An Ủi: Nguyễn Brandon ĐV Chánh Tâm / Miền Liễu Quán
 • Trần Liêu Madyson ĐV Chánh Tâm / Miền Liễu Quán
 • Lưu, Caden ĐV Thiền Tôn / Miền Liễu Quán
 • Bùi Hiền Kayla ĐV Thiền Tôn / Miền Liễu Quán

Giá trị các giải thưởng: Nhất $150, Nhì $100, Ba $50, An ủi $20.

Kính nhờ các BHD Miền (có thí sinh trúng thưởng) thay mặt BHD Hoa Kỳ trao giải thưởng đến các Huynh trưởng và Đoàn sinh trúng thưởng và xin gởi hình ảnh về Văn phòng BHD Hoa Kỳ để đưa lên Bản Tin Sen Trắng Hoa Kỳ.

Kính chào Tinh tấn.
Nguyên Từ – Nguyễn Quốc Hưng
Tổng Thư ký

Leave a Reply