GĐPTVN: Nghi Lễ GĐPT: Lễ Vu Lan – Báo Tứ Trọng Ân

Ảnh minh họa | Nhuận Pháp

I. Mục đích – Ý nghĩa của buổi lễ:

– Vu Lan là thời khắc thiêng liêng mang đầy đủ ý nghĩa cao quý trong đời sống tu tập của người con Phật, ngày này Chư Phật hoan hỷ, Chư Tăng thanh tịnh viên mãn 03 tháng an cư và thọ thêm một tuổi đạo, ngày xá tội vong nhân, toàn thể Phật giáo đồ vâng lời Phật dạy, noi gương hiếu hạnh của Tôn giả Mục Kiền Liên thành tâm tác lễ báo ân.

– Lễ Vu Lan đã gắn liền với truyền thống của dân tộc, một nét đẹp trong tinh thần đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, và đây chính là cơ duyên để mỗi người con Phật hành hương trở về với cội nguồn tâm linh của mình.

– Với GĐPT Việt Nam, Lễ Vu Lan đã trở thành lễ hội thiêng liêng với nét đẹp cao quý của tinh thần Báo Tứ Trọng Ân, nguyện tri ân báo trong muôn một, và lam viên ý thức đầy đủ giá trị của lòng hiếu đạo nên lễ nghi như pháp cử hành.

II. Thủ tục hành chánh:

– Các Cấp GĐPT Việt Nam ban hành thông tư Đại Lễ Vu Lan để điều hòa Phật sự, nhấn mạnh tinh thần cúng dường để “báo tứ trọng ân” và mỗi Đơn vị đều nỗ lực thực hiện phật sự quan yếu này.

– Chuẩn bị nội dung, chương trình buổi lễ, văn nghệ,… một cách chặt chẽ và thời gian triển khai, chuẩn bị phải dài, tất cả các nội dung này được thiết kế theo hình thức đề án tổ chức để lưu văn khố và rút kinh nghiệm cho những lần sau. Tất cả đều phải kính trình Chư tôn đức Trụ trì, Cố Vấn Giáo hạnh tri tường, chuẩn y, kính báo BHD cấp trên rõ biết Phật sự.

– BHD Cấp Tỉnh / Thị thành lập các phái Đoàn thăm viếng, ủy lạo tinh thần các Gia Đình, đảnh lễ cung chúc khánh tuế hạ lạp Chư tôn đức ân sư cố vấn.

– Phân công nhiệm vụ Ban Tổ Chức một cách đầy đủ, kiểm tra đôn đốc các phần hành thông qua các phiên họp Ban Tổ Chức để phật sự được hanh thông, thành tựu như nguyện.

– Thiết kế thiệp thỉnh và thiệp mời trân trọng kính cung thỉnh Chư tôn đức chứng minh và kính mời quan khách tham dự buổi lễ

III. Chương trình lễ:

– Trang nghiêm đạo tràng
– Huynh trưởng – Đoàn sinh – Đạo tràng – Phụ huynh vân tập trước Lễ Đài
– Tác lễ thỉnh sư – Cung thỉnh Chư tôn đức quang lâm
– Cử hành Lễ chính thức:

 1. Thông qua chương trình Lễ
 2. Niệm Phật cầu gia bị
 3. Cử bài ca chính thức GĐPT. Việt Nam
 4. Phút nhập từ bi quán, quán niệm tứ trọng ân
 5. Tuyên bố lý do buổi lễ
 6. Giới thiệu Chư tôn đức chứng minh – Quan khách tham dự
 7. Dâng hoa cúng dường
 8. Nghi thức cài hoa hồng hiếu hạnh
 9. Tác lễ báo tứ trọng ân (xướng và đảnh lễ từng Ân)
 10. Tác bạch cúng dường – Dâng lễ báo ân Tăng bảo hiện tiền
 11. Tác lễ báo ân Phụ mẫu hiện tiền – Huynh trưởng, Đoàn sinh dâng quà báo hiếu Cha Mẹ.
 12. Tác lễ và dâng quà tri ân Ban Hướng Dẫn (nếu có)
 13. Huấn từ của BHD (nếu có)
 14. Đạo từ của Chư tôn đức chứng minh
 15. Nghi thức cúng dường Vu Lan
 16. Hồi hướng công đức
 17. Lời cảm tạ của Ban Tổ Chức
 18. Cung thỉnh Chư tôn đức hồi quy phương trượng -Văn Nghệ cúng dường

____________________________________________

trích NỘI LỆ NGHI THỨC LỄ LƯỢC TRONG GĐPT VIỆT NAM
Phụ bản đính kèm của QĐ số: 13114/HDTƯ/QĐ/TB – Áp dụng kể từ 22.11.2013
Ban Hướng Dẫn GÐPT Việt Nam tại Hoa Kỳ xuất bản lần thứ nhất tại Hoa Kỳ.
Khối Nghiên Cứu-Huấn Luyện thực hiện:
Bửu Thành Phan Thành Chinh, Nguyên Cần Nguyễn Ðình Tiến,
Tâm Thường Ðịnh Bạch Xuân Phẻ, Quảng Pháp Trần Minh Triết

Leave a Reply