Tâm Quảng Nhuận | Tu thư Sen Trắng: Ý nghĩa, Tinh Thần Tu Học và Hành Trì của Người Huynh Trưởng | Kỳ 1: Đôi lời bộc bạch

Mấy lời thưa gởi: Theo lời đề nghị của nhiều vị Trưởng, trong lúc trao đổi về mối quan tâm trong việc xây dựng đề cương tu học GĐPT, cụ thể là hàng ngũ Huynh Trưởng, chúng tôi mạo muội ghi lại nội dung bài thuyết trình hội thảo chuyên đề “Ý nghĩa, tinh thần…

Tuệ Sỹ: Ấn Tượng Khoảnh Khắc

Viết nhân ngày giỗ thứ 10 anh Như Tâm NGUYỄN KHẮC TỪ – 7.4.ÂL Quý Mùi (2003) Một vài người khách thập phương gặp nhau tình cờ ở sân chùa, nói với nhau vài câu bâng quơ, rồi mỗi người đi theo mỗi hướng. Nhưng rồi, một vài chữ, vài lời trong các câu nói…