2 thoughts on “Tâm Quảng Nhuận | Tu thư Sen Trắng: Ý nghĩa, Tinh Thần Tu Học và Hành Trì của Người Huynh Trưởng | Kỳ 1: Đôi lời bộc bạch

Leave a Reply

%d bloggers like this: