Tâm Quảng Nhuận | Tu thư Sen Trắng: Ý nghĩa, Tinh Thần Tu Học và Hành Trì của Người Huynh Trưởng | Kỳ 2: Suy nghĩ và định hướng việc cải tiến

Thượng Tọa Thích Từ Lực và Hòa Thượng Thích Nguyên Siêu
chứng minh lễ kết khóa Huyền Trang 5, GĐPT Việt Nam tại Hoa Kỳ

2. Suy nghĩ và định hướng
việc cải tiến chương trình tu học
của GĐPT Việt Nam tại Hoa Kỳ

Phần này, chỉ trình bày giới hạn trong phạm vi tu học của GĐPT, khi ta nghĩ đến việc cải tiến chương trình tu học tức mặc nhiên chấp nhận một thực tại giẫm chân lâu ngày, và rồi sự dừng lại này biểu hiện một tình trạng chung là đi xuống rõ rệt thì việc cải tiến là một nhu cầu cấp thiết mang ý nghĩa mở ra một vận hội mới tốt đẹp hơn. Song, sự cải tiến phải được thực hiện theo một trình tự, nhân sự tổ chức và thực hiện trước hết, phải nắm vững xuyên suốt một quá trình lịch sử xây dựng tổ chức nói chung và đề cương tu học huấn luyện huynh trưởng đoàn sinh nói riêng chứ không thể hành động dựa vào cảm năng cá nhân nhất thời. Nó là một công trình trí tuệ tập thể bảo đảm đem lại thành quả giáo dục chất lượng (Quality Education) bằng “nội dung Phật chất” chứ không phải thuần tuý những kiến thức chạy theo thị hiếu thế gian, thế thời.

Việc nói bằng danh từ nào, “chấn hưng”; “canh cải”; “cập nhật”; “tu chính” hay “san định”…v.v, không quan trọng. Quan trọng việc làm cần hội đủ những thiện duyên, thời gian và nhân sự am tường chuyên môn đảm trách. Khi đặt ra vấn đề nhân sự cốt lỏi, là đòi hỏi những anh chị trưởng thật sự phải được đào luyện để có đủ khả năng khai triển dự án xây dựng đề cương tu học và huấn luyện, theo đường hướng và phương pháp giáo dục truyền thống, đồng thời bắt kịp những nguyên lý giáo dục thời đại. Điều này rõ ràng là không thể dựa vào thành phần Huynh trưởng của 4 Cấp, 4 Bậc, và 4 trại huấn luyện (444) như nhận định của Trưởng Nguyên Túc: “phần giáo dục nào GĐPT làm được? phần nào cần tương tác với những chuyên gia giáo dục tuổi trẻ? Công tác xã hội nào GĐPT làm tốt được? Phần nào cần tương tác với các tổ chức giáo dục khác?” Cũng vậy, trong việc soạn thảo đề cương tu học và huấn luyện, chúng ta cần phải thấy giới hạn của Huynh Trưởng ở đâu và cần mở rộng ra những phần thiện tri thức nào trong việc xây dựng đề cương giáo dục như đã đề cập.

Nhìn quanh, vậy thì để bắt đầu một đề án huyết mạch sinh tồn của tổ chức, việc cần làm ngay là tổ chức đào tạo một bộ phận nhân sự bảo đảm đủ khả năng đảm trách, trong nội bộ. Và mở rộng thỉnh mời những chuyên gia mọi lãnh vực giáo dục, cùng tham gia, ngoài tổ chức. Trên hết những anh chị được tuyển chọn đào tạo phải nắm biết rốt ráo các vấn đề cương yếu của tổ chức, ngoài kiến thức 444 đã có, theo đuổi cho trọn dự án, vừa thụ huấn, vừa thực hành. Năng học và hành trì trong mọi thời nghi, tự nó đã bao trùm ý nghĩa làm tươi mới hơn cuộc sống bản thân và trong sinh hoạt đoàn thể, cộng đồng xã hội.

Khóa sinh Huyền Trang 5, GĐPT Việt Nam tại Hoa Kỳ kết khóa

Trên có Thầy Tăng, có các cấp Hướng Dẫn, bên có Thiệm Tri Thức, anh chị em đồng lòng, và với nhiệt tình, sự kham nhẫn chúng tôi tin Phật sự rồi cũng chóng thành.

Như chúng tôi đã trình bày ở phần dẫn nhập, đây là tư liệu hội thảo của GĐPT Miền Quảng Đức  năm 2001, do Ban Thường Vụ chủ trì, tức khi mà tổ chức chúng ta chưa rơi vào tình huống phân rã như hiện nay. Giá như mọi điều được tiếp tục thực hiện kỳ cùng như những dự án đã đề ra trước đó trên mọi lãnh vực sinh hoạt, có lẽ giảm bớt phần nào những ưu tư khắc khoải của tập thể anh chị em chúng ta. Mỗi một lần thay phiên nhau, kế vị, là một lần san lấp những giá trị vốn có và vốn rất cần tiếp nối để giữ sự phát triển cân bằng và ổn định. Đó chính là một trong nhiều những nguyên nhân xa mà chúng ta luôn bị động hơn là chủ động.

Những kỳ tới, chúng ta bắt đầu bàn thảo sâu hơn, đúng ra là thâm nhập toàn bộ nguyên lý đề cương tu học Huynh trưởng của GĐPTVN, vốn đã được các bậc tiền bối hữu công xây dựng như thế nào. Vì sao phải học bao nhiêu bài, và vì sao phải học bài này mà không bài khác…v.v.

Trên hết, Huynh trưởng GĐPT, bất luận thế nào phải theo đuổi và hoàn tất 4 bậc học cơ bản, truyền thống Kiên-Trì-Định và Lực, là điều quan thiết. Cấp bậc Tập, Tín-Tấn và Dũng, như lời dạy của Hòa Thượng Thích Thái Hòa, chỉ mang tính khoa học tổ chức trong đoàn thể, nhưng đó, nhất định “không phải là Tinh Hoa của GĐPT.”

Mong là quý trưởng tự tạo điều kiện trong mỗi hoàn cảnh của mình, tham gia đào luyện qua các bậc học lẫn trại huấn luyện đã và đang được các cấp Hướng dẫn vất vã để duy trì với nỗi trông mong sẽ có những nhân tố mới, làm mới cho Tổ chức mai sau.

BHDHK: Thông Tư Khóa Tu Học Huynh Trưởng, Bậc Định

________________________________

(Kỳ tới: 3. Tinh thần tu học Phật thể hiện tròn sáng qua hành trì tu Phật của người Huynh Trưởng)

One thought on “Tâm Quảng Nhuận | Tu thư Sen Trắng: Ý nghĩa, Tinh Thần Tu Học và Hành Trì của Người Huynh Trưởng | Kỳ 2: Suy nghĩ và định hướng việc cải tiến

  1. Pingback: Tâm Quảng Nhuận | Tu thư Sen Trắng tổng hợp: Ý nghĩa, Tinh Thần Tu Học và Hành Trì của Người Huynh Trưởng | Kỳ 3: Tinh Thần học Phật Thể Hiện Tròn Sáng Qua Hành Trình tu Phật của Người Huynh Trưởng |

Leave a Reply