BHDHK: Thông Tư Khóa Tu Học Huynh Trưởng, Bậc Định

Ảnh minh họa (Nhuận Pháp)

THÔNG TƯ

Về việc ghi danh theo học Bậc Định

 

Khóa tu học Bậc Định năm 2017 của Ban Hướng Dẫn Hoa Kỳ vì thiếu “duyên” nên đã tự động ngưng lại. Sau nhiều cuộc họp của Ban Hướng Dẫn nay sẽ được tiếp tục theo chi tiết như sau:

  1. Thời gian: 3 năm – Bắt đầu từ tháng 9 năm 2021
  2. Điều kiện: Hoàn tất chương trình Bậc Trì hoặc đã trúng cách Trại A Dục
  3. Thời gian ghi danh: Từ ngày 15 Tháng 7 đến ngày 15 tháng 8 năm 2021, qua Email: vpbhdhoaky@yahoo.com

(Những học viên đã ghi danh năm 2017 nay không phải ghi danh lại mà chỉ email cho BHD Miền biết là sẽ tiếp tục tiếp tục)

One thought on “BHDHK: Thông Tư Khóa Tu Học Huynh Trưởng, Bậc Định

  1. Pingback: Tâm Quảng Nhuận: Tâm Quảng Nhuận | Tu thư Sen Trắng: Ý nghĩa, Tinh Thần Tu Học và Hành Trì của Người Huynh Trưởng | Kỳ 2: Suy nghĩ và định hướng việc cải tiến |

Leave a Reply