Quang Ngộ Đào Duy Hữu: Điện Thư Chúc Mừng Đại Hội Huynh Trưởng GĐPT Việt Nam tại Âu Châu

ĐIỆN THƯ CHÚC MỪNG
ĐẠI HỘI HUYNH TRƯỞNG
GIA ĐÌNH PHẬT TỬ VIỆT NAM
TẠI ÂU CHÂU

KÍNH GỞI: Huynh trưởng Trưởng ban Tổ chức Đại Hội.

Ban Hướng Dẫn Gia Đình Phật Tử Việt Nam tại Hoa kỳ hướng về Đại Hội Huynh trưởng Gia Đình Phật Tử Việt Nam tại Âu Châu Kỳ X tổ chức từ ngày 6 đến ngày 7 tháng 11 năm 2021, tại chùa Linh Thứu, Berlin, Đức Quốc.

Cầu nguyện Hồng ân chư Phật gia hộ cho quý Huynh trưởng Đại biểu thân tâm thường lạc; trí dũng song toàn để đưa Đại Hội kỳ X Âu Châu thành công viên mãn.

Chúc mừng tân Ban Hướng Dẫn Gia Đình Phật Tử Việt Nam tại Âu Châu nhiệm kỳ X vững niềm tin vào chánh pháp, tiếp bước vững vàng trên con đường hoa sen trắng, đưa Gia Đình Phật Tử Âu Châu ngày thêm thăng tiến. Kính chào Tinh tấn.

Phật lịch 2565 – Hoa Kỳ ngày 5 tháng 11 năm 2021
Trưởng ban
QUANG NGỘ Đào Duy Hữu

Ghi chú của ST: Trong lúc chờ đợi để nhận được bản tin và hình ảnh chính thức của Đại Hội, chúng tôi tạm mượn một số hình ảnh sinh hoạt tình thân trên trang facebook cá nhân của Trưởng Minh Đạo, và bài thơ ý nghĩa để giới thiệu đôi nét về Đại hội này.

Đại Hội Huynh Trưởng
Gia Đình Phật Tử.

Đại diện Lam Viên khắp Âu Châu
Hội đàm thảo luận để cùng nhau
Huynh cùng tỷ muội luôn thống nhất
Trưởng dưỡng Tình Lam chẳng phai màu
Gia bảo còn đây Bi Trí Dũng
Đình tiền phát triển quyết cần lao
Phật quang soi sáng đường phụng sự
Tử đạo gương xưa nhớ dạt dào
19.30 giờ ngày 7.11.2021
Viết trên chuyến bay về trú xứ.
Minh Đạo.

Leave a Reply