Thu Maung Soe | Như Từ giới thiệu: Ý nghĩa và tác động của việc trao quyền cho thanh niên lãnh đạo | Những đóng góp phát triển cộng đồng do thanh niên lãnh đạo ở Myanmar

Ở Myanmar, theo truyền thống thanh niên bị coi là một bộ phận ít quan trọng hơn trong xã hội. Do đó, các vấn đề về phát triển thanh niên và các vấn đề chung quanh thanh niên ít được các thành viên cộng đồng quan tâm. Trao quyền cho thanh niên là một phương…

Jonathan Day | Tâm Cảm lược thuật: Dân chủ Đại diện (đại nghị) và Chính phủ: Định nghĩa, Chức năng, Viễn cảnh tương lai | Representative Democracy and Government: Definition, Functioning, Future Perspective

Đây là mọi thứ bạn từng muốn hỏi về nền dân chủ đại diện, nhưng lại quá ngại hỏi. Tấm áp phích mà bạn đi ngang trên đường về nhà, hình ảnh một chính trị gia đang nở một nụ cười ngượng nghịu, ôm chặt một chú chó con và yêu cầu phiếu bầu của…

Thích Mãn Giác | Thích Thiện Siêu: Giá Trị Lịch Sử Của Trường Bộ Kinh

Vào 10 giờ sáng ngày 4 tháng 4 năm 1973, tại giảng đường 18 của Viện Đại học Vạn Hạnh, lòng tôi đầy niềm hoan lạc khi được tham dự buổi diễn thuyết của Thượng tọa Thích Minh Châu, với đề tài “Giá trị lịch sử của Trường Bộ kinh”. Mở đầu, với điểm thứ nhứt,…

Thích Trí Quang | 1965: Công tác phiên dịch nằm trong công tác hoằng pháp, trở nên tối trọng

Cố Hòa Thượng Thích Minh Châu (1918-2012) Trước ngày trăng tròn 2508, Viện Tăng thống có quyết định khuyến khích sự phiên dịch Tam tạng thuộc văn hệ Pāli và Hoa văn. Riêng văn hệ Pāli, Thượng tọa Minh Châu phát nguyện phiên dịch, và sẽ được xuất bản tuần tự từng tập một. Tam…

Nguyên Bảo Trần Quang Phước: Về Món Quà Pháp Bảo | Giới thiệu “Thắng Man Giảng Luận” của Thầy Tuệ Sỹ

Trong lúc chúng tôi chuẩn bị tài liệu, hành trang lên đường bay đến Ðức quốc để phó hội thì một món quà quý báu và đặc biệt của Thầy Tuệ Sỹ từ quê nhà trầm thống gởi đến và ân cần nhờ chúng tôi trao tận tay anh chị Huynh trưởng trong Ðại Hội…

Seth Zuihō Segall | Tâm Tịnh Lạc lược thuật: Tinh Thần Xã Hội của Phật giáo, Ứng Dụng | What’s Buddhist About Buddhist Social Activism, Redux

Seth Zuihō Segall là một thiền giả và nhà tâm lý học, là cây bút khoa học cho Tạp chí Nghiên cứu Chánh niệm hàng tháng, một biên tập viên đóng góp cho Tricycle: The Buddhist Review, và là một giáo thọ tại Trung tâm Thiền Insight New York. Ông là một thành viên đã…