Kính Mừng Đại Thọ 90 của Sư Cô Thích Nữ Tịnh Ngọc

Toàn thể Anh-Chị_Em Huynh Trưởng và Đoàn Sinh GĐPT Việt Nam tại Hoa Kỳ vô cùng hoan hỷ kính mừng Đại Thọ, 90 của Sư Cô Thích Nữ Tịnh Ngọc (Htr Tâm Chánh Phạm Thị Hoài Chân).

Là bậc Trưởng bối dày công và hữu công của tổ chức, suốt một Đời Lam tận tụy, Nghiêm từ Đức Hạnh, Tự tại kham nhẫn.

Hôm nay Đại Thọ 90 của Sư Cô, Vui thay! Vui thay!

Nam Mô Thường Hoan Hỷ Bồ Tát Ma Ha Tát

 

Leave a Reply