Nguyên Bảo Trần Quang Phước: Về Món Quà Pháp Bảo | Giới thiệu “Thắng Man Giảng Luận” của Thầy Tuệ Sỹ

Trong lúc chúng tôi chuẩn bị tài liệu, hành trang lên đường bay đến Ðức quốc để phó hội thì một món quà quý báu và đặc biệt của Thầy Tuệ Sỹ từ quê nhà trầm thống gởi đến và ân cần nhờ chúng tôi trao tận tay anh chị Huynh trưởng trong Ðại Hội…