Mừng Chu Niên Năm Thứ 4, GĐPT Ngọc Nhiên, TX

Some pictures only tell half the story – Hình ảnh đôi khi chỉ kể được một nửa câu chuyện thực tế. Ở trường hợp này rất đúng nếu chúng ta thường xuyên xem nhiều hình ảnh sinh hoạt của GĐPT Ngọc Nhiên ở Texas – USA – trên trang Facebook.

Đúng vì tin rằng thực tế hoạt động của đơn vị thú vị hơn những gì chỉ được thấy trong hình. Song qua hình ảnh, phần nào cho chúng ta thấy trọn vẹn sức sống của một đơn vị tuy tuổi hoạt động còn ít, mới mẻ, lôi cuốn nhưng thể hiện đầy đủ quy cũ. Đó là vốn liếng quý giá của GĐPTVN, và nhờ ở sự vững vàng của anh chị Huynh Trưởng hướng dẫn.

Nhân Chu Niên năm thứ tư của Ngọc Nhiên, ban biên tập Sen Trắng xin ngả nón chào và kính chúc toàn thể quý Trưởng cũng như Đoàn sinh ngày càng tinh tấn, phát triển trong tinh thần Bi-Trí-Dũng.

Leave a Reply