Sen Trắng | tổng hợp: Thành Kính Tưởng Niệm Lễ Tiểu Tường Đức Đệ Ngũ Tăng Thống GHPGVNTN | Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Quảng Độ

LỜI THƯA CỦA SEN TRẮNG: Nhân Lễ Tiểu Tường của Đức Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Quảng Độ, Đệ Ngũ Tăng Thống GHPGVNTN, Ban Biên Tập Sen Trắng xin kết tập thông tin của các buổi lễ, những hình ảnh, phim ngắn và nhiều bài viết liên quan đến Đức Trưởng Lão từ trước đến…

Cầu An cho Cụ ông MINH VÂN BẠCH XUÂN LONG

Được biết mấy ngày qua, thân phụ của trưởng TÂM THƯỜNG ĐỊNH BẠCH XUÂN PHẺ, là Cụ: MINH VÂNBẠCH XUÂN LONG hiện đang điều trị tại phòng cấp cứu bệnh viện Quận Sacramento, California, USA. Toàn thể anh chị em Lam viên Hoa Kỳ, Khối Nghiên Cứu Huấn Luyện; Ban Biên Tập Sen Trắng thành…

Sen Trắng Kính Chúc – New Year 2021

  Ngày Xuân, nhắc sự hoa khai, là ngẫm cái lẽ thường hằng trong sự tướng vô thường. Mùa Xuân-Covid, 2021, náo động tử sinh, ngẫm sự vô thường mà thể nghiệm về lẽ Hiểu Biết để Thương Yêu ngay trong giây phút hiện tại, cũng là lẽ thường hằng của đóa hoa tỏa ngát…

Sen Trắng: Áo Lam về miền gian nan…

Sau những thông tri kêu gọi sự yễm trợ từ lam viên, mạnh thường quân, những người hảo tâm trong và ngoài nước, mặc dù trước thiên tai nạn lũ, người Việt Nam nói chung và đoàn viên Gia Đình Phật Tử khắp nơi trên toàn thế giới tự thân đã suy nghĩ và hành…