Sen Trắng: Trưởng Thiện Thành Văn Sang, CEO của Paramita Therapeutics nhận quỹ tài trợ Quốc Gia nghiên cứu chủng ngừa mới

Tiểu gia đình của hai trưởng Thiện Thành Văn Sang-Cát Tường | Ảnh: FB Văn Sang   Một bản tin vừa được đăng trên trang mạng Cision, PR Newire, có trụ sở chính tại New York, hôm thứ Tư, 21 tháng Bảy, 2021, cho hay Công ty Paramita Therapeutics, Inc. mà người điều hành –…

Kalzang Dorjee Bhutia: Cleansing the Sacred Habitat in the Time of Coronavirus: Buddhist Sang Rituals in Sikkim in Response to the 2020 Covid-19 Pandemic

Kanchendzonga, the mountain deity protector of Sikkim Since the beginning of the global spread of Covid-19, religious organizations have rapidly adapted to the challenges of a socially distanced world. Religious institutions have incorporated new technologies including Zoom, WeChat, and WhatsApp into their daily activities to allow their communities to continue to access rituals, teachings, and…

Thích Đức Thắng: Mười Hai Nhân Duyên

Mười hai Nhân duyên là pháp được đức Đạo sư hiện quán xuôi nghịch trong lúc Ngài tọa thiền dưới bóng cây Bodhivṛksa (Bồ-đề) mà khám phá ra bộ mặt thật của các pháp là vô thường-khổ-vô ngã; nhưng vì vô minh mê mờ nên chúng sanh không nhận ra được bộ mặt thật của chúng…