Ðọc lại “Tuyên Cáo Của Quyền Viện Trưởng Viện Hóa Ðạo GHPGVNTN” (1993)

Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Viện Hóa Ðạo Số II-56/VPLV-VHÐPL. 2537 – Quảng Ngãi, ngày 20.11.1993 TUYÊN CÁO của QUYỀN VIỆN TRƯỞNG VIỆN HÓA ÐẠO GHPGVNTN Xét rằng, chủ nghĩa Cộng sản do chủ tịch Hồ Chí Minh mang về từ Liên Xô năm 1930. Về sau, khi đã thiết lập chính…

Ðọc lại Chín Ðiểm yêu Sách Nhà Cầm Quyền Hà Nội của Hòa Thượng Thích Huyền Quang (1992)

Dưới đây là bản rút gọn những điều chính yếu, cùng nguyên văn 9 Yếu sách, đề ra qua bức thư dài 8 trang đánh máy của Hòa Thượng Thích Huyền Quang gửi nhà cầm quyền Hà Nội từ Quảng Ngãi ngày 25.6.1992. Một bản sao được gửi từ Việt Nam đến Văn Phòng Ủy…

Tiểu Sử Và Công Hạnh Của Đại Lão Hòa Thượng Thích Huyền Quang, Đệ Tứ Tăng Thống Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất

“Pháp lý của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất là chánh pháp của 2000 năm lịch sử đạo lý và văn hiến trên đường mở nước, giữ nước và cứu nước; cơ sở của GHPGVNTN là nông thôn, thành thị, núi rừng và hải đảo dưới hào quang của trí tuệ và từ…