Chúc Mừng Chu Niên 20 năm, GÐPT Phổ Ðà, Santa Ana!

Bạt: Quảng Pháp – Hình: Cát Tường: Từ sáng anh Quy đã gọi. Bốn giờ rưỡi chiều, anh gọi lại lần nữa thúc hối, nhưng tôi kẹt buổi học bậc Lực của Ôn Thái Siêu nên không thể theo anh về hội Chu Niên GÐPT Phổ Ðà, 20 năm ròng vẫn tươi nhuận màu áo giữa dòng dịch chuyển vô thường.

Buổi tối nhìn hình Cát Tường gởi lên facebook, để lam viên vui lây cùng những nụ cười của anh chị em Phổ Ðà hôm nay. Tôi nghe đâu đó có tiếng Ôn Hạnh Ðạo sang sảng thuở nào, vọng từ đỉnh Tháp, lời không hoa mỹ,  khách sáo mà  thấm đượm nghĩa Ðạo tình Quê. Ôn thương GÐPT, từ tình thương đó, giống Bồ Ðề Phổ Ðà đã nứt hạt đâm chồi trên mảnh đất già lam, lớn suốt 20 năm qua.

Chúc Mừng Chu Niên 20 năm, GÐPT Phổ Ðà, Santa Ana!

Leave a Reply