Vui thay, gia đình đong đầy hạnh phúc!


Nhận được tin vui, hôm nay gia đình anh chị Trưởng ban hướng dẫn GÐPT Việt Nam tại Hoa Kỳ, Quang Ngộ Ðào Duy Hữu, vừa đón mừng thành viên mới, cháu nội Tristin Dao hạ sinh, khỏe và dễ thương!

Thay mặt anh chị em lam viên Hoa Kỳ, chân thành kính chúc mừng niềm vui chung của Anh Chị hôm nay với thiên chức Ông Bà Nội. Cũng như Ba Mẹ cháu Trsitin từ giờ có thêm niềm hạnh phúc nhân cộng.

Toàn thể gia đình ấm vui! Hoan Hỷ Hoan Hỷ thay!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s