Vui thay, gia đình đong đầy hạnh phúc!

Nhận được tin vui, hôm nay gia đình anh chị Trưởng ban hướng dẫn GÐPT Việt Nam tại Hoa Kỳ, Quang Ngộ Ðào Duy Hữu, vừa đón mừng thành viên mới, cháu nội Tristin Dao hạ sinh, khỏe và dễ thương!

Thay mặt anh chị em lam viên Hoa Kỳ, chân thành kính chúc mừng niềm vui chung của Anh Chị hôm nay với thiên chức Ông Bà Nội. Cũng như Ba Mẹ cháu Trsitin từ giờ có thêm niềm hạnh phúc nhân cộng.

Toàn thể gia đình ấm vui! Hoan Hỷ Hoan Hỷ thay!

Leave a Reply