Quang Ngộ Ðào Duy Hữu: Diễn Văn Khai Mạc Khóa Tu Học Huynh Trưởng Bậc Định và Bậc Lực 2017 (Ảnh: Võ Văn Tường)

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Ngưỡng vọng bái bạch Đại lão Hòa Thượng Thích Thắng Hoan Chánh Văn Phòng Hội Đồng Giáo Phẩm – Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất – Hoa Kỳ Ngưỡng Bạch Hòa Thượng Thích Phước Thuận Thành viên Hội Đồng Giáo Phẩm. Ngưỡng bạch Hòa…