Khấp Báo: Huynh trưởng Cấp Dũng Nguyên Xuân Lê Mai

white_lotus-e-liquid

BAN HƯỚNG DẪN TRUNG ƯƠNG GIA ĐÌNH PHẬT TỬ VIỆT NAM   

BI – TRÍ – DŨNG

Số: 014.16/HDTƯ/TB

KHẤP BÁO

Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật

BAN HƯỚNG DẪN TRUNG ƯƠNG GIA ĐÌNH PHẬT TỬ VIỆT NAM  vô cùng thuơng tiếc báo tin đến:

  • Chư Tôn Đức Hội Đồng Tăng Già Chứng Minh.
  • Chư Tôn Đức Hội Đồng Cố Vấn Giáo Hạnh Gia Đình Phật Tử Việt Nam.
  • Chư Tăng Ni Cố Vấn Giáo Hạnh Gia Đình Phật Tử.
  • Quý Ban Hướng Dẫn, Ban Đại Diện, Ban Điều Hợp các đơn vị trực thuộc Trung Ương – Quý Ban Chấp Hành Cựu Huynh Trưởng Trung Ương.
  • Quý Ban Bảo Trợ Gia Đình Phật Tử.
  • Quý Huynh Trưởng các Cấp và Đoàn sinh các Ngành.

Huynh Trưởng Cấp Dũng LÊ MAI
Pháp danh Nguyên Xuân

Sinh năm 1938 (Mậu Dần)

Nguyên quán Nghĩa Hành  Tỉnh Quảng Ngãi
Trú quán 62 Lý Kiện, phƯờng An Khê, Quận Thanh Khê, Thành Phố Đà Nẵng
Nguyên Đại Diên Ban Hướng Dẫn Trung Ương
GĐPT Việt Nam tại Miền Vạn Hạnh
đã vĩnh viễn từ bỏ báo thân
lúc 11 giờ 00 ngày 05 tháng 09 năm 2016
nhằm ngày 05 tháng 08 năm Bính Thân  Hưởng thọ 79 tuổi.

  • Lễ Nhập Liệm lúc 06h00 Thứ Ba ngày 06.09.2016 (06.08 Bính Thân)
  • Lễ Phủ Kỳ lúc 19h00 Thứ Ba ngày 06.09.2016 (06.08 Bính Thân)
  • Lễ Di Quan lúc 06h00 Thứ Sáu ngày 09.09.2016 ( 09.08 Bính Thân ) Hỏa táng tại đài hỏa táng Phúc An Viên Thành Phố Đà Nẵng

Huynh Trưởng và Đoàn sinh GĐPT Việt Nam
Nhất Tâm Cầu Nguyện Hương Linh của Anh sớm vãng sanh Phật Quốc

Ban Hướng Dẫn Trung Ương Gia Đình Phật Tử Việt Nam thông tri đến quý BHD các Tỉnh Thị, BĐD, BĐH các đơn vị trực thuộc Trung Ương tùy nghi sắp xếp thời gian để chia buồn cùng tang quyến và viếng tang.

PL.2560, TP Hồ Chí Minh ngày 05 tháng 09 năm 2016
Trưởng Ban 
 Nguyên Tín  NGUYỄN CHÂU

Leave a Reply