Tarthang Tulku Rinpoche/Thích Nữ Trí Hải việt dịch: Làm Việc, Một Nguồn Vui – Skilful Means – Phần hai: Biến Dịch: Lèo Lái (kỳ 7)

Suốt quá trình lịch sử, con người ta đã tìm cách để sống hòa hợp với nhau. Chúng ta đã phát triển những lý tưởng mẫu mực hành xử nhắc nhở mình phải yêu mến những phẩm tính như tình yêu, sự thực thà, vô ngã, lân mẫn với người khác. Khi ta quan tâm…

Vĩnh Hảo: Không Sợ Hãi

Từ năm 2001, đầu thế kỷ 21, ngôn ngữ truyền thông bắt đầu nhắc đến nhiều từ ngữ “khủng bố,” “chủ nghĩa khủng bố” (terror/terrorism). Đây không phải là từ ngữ mới, nhưng nó được nhấn mạnh và sử dụng nhiều sau sự kiện 11/9/2001, với tòa tháp đôi ở New York sụp đổ hoàn…

Tarthang Tulku Rinpoche/Thích Nữ Trí Hải việt dịch: Làm Việc, Một Nguồn Vui – Skilful Means – Phần hai: Biến Dịch: Tính Nông Cạn (kỳ 6)

Từ tấm bé ta đã được giáo dục phải nói và làm thế nào để được người khác chấp nhận, tán đồng. Khi còn là trẻ con chúng ta tự nhiên cởi mở nhưng đồng thời ta cũng bị lệ thuộc vào người lớn vì vậy ta học tập bằng cách noi gương cha mẹ,…

Dân biểu Ed Royce, lên tiếng về việc chùa Liên Trì bị phá hủy và không có tự do tôn giáo tại Việt Nam.

Edward R. Royce HẠ VIỆN HOA KỲ Dân Biểu Ed Royce, Kính chào quý vị, Mặc dù tôi không thể hiện diện cùng quý vị, tôi xin gửi lời chia buồn cùng quý vị đang họp mặt cùng nhau xác nhận một lần nữa sự vi phạm tự do tôn giáo tại Việt Nam. Việc…