Chia Buồn cùng Anh chị Trưởng Nguyễn Trung Nam

Cáo Phó Gia đình chúng tôi vô cùng thương tiếc báo tin cùng thân bằng quyến thuộc, các bạn hữu xa gần: Chồng, cha, và ông của chúng tôi là Ông NGUYỄN VĂN ĐỘ Pháp danh Chánh Hiền Cảnh Cựu Trung Tá Trưởng Phòng 4 Quân Đoàn 4, Cần Thơ Thủ Khoa Đại Đội 6,…

Quảng Pháp: Lời thưa Xin Cho “Từ Bi Tận Cùng” (thay cho lời giới thiệu tham luận Hội thảo “GĐPT giữa Giáo Hội”)

Những chia sẻ của Tâm Thường Định, đóng lại tập tham luận hơn mười bài của chư Thầy và các bậc thiện tri thức đóng góp cho ngày hội thảo hôm nay, xoay quanh chủ đề “GĐPT giữa Giáo Hội”, cách nói như thế, tự nó thật đơn giản, rằng trong mối tương giao cổ…