Edward Conze/Hạnh Viên (Việt dịch): Tư Tưởng Phật Giáo Ấn Độ. Phần I: Phật Giáo Sơ Kỳ: Chương 3 – Các Pháp Ấn & Các Đảo Kiến

Thầy Hạnh Viên tại tòa soạn Việt Báo, California  Cư sĩ Nguyễn Thanh Huy, Nguyên Giác, Nhà văn Nhã Ca và cư sĩ Tâm Huy (Ảnh: Uyên Nguyên) Nguyên lý căn bản của Phật giáo là tất cả pháp hữu vi, nói cách khác là mọi nhân tố trong kinh nghiệm thông thường của chúng…

Edgar Morin & Anne Brigitte Kern/Nguyễn Hồi Thủ dịch: Quả Đất Quê Hương – Dẫn nhập: Lịch sử của lịch sử

Tiền sử và lịch sử Trong hàng chục nghìn năm, các xã hội “cổ sơ ” của những người săn bắt-hái lượm đã lan tràn trên các vùng đất địa cầu, họ không hề biết đến nhau vì sự cách biệt địa lý, ngôn ngữ, lễ nghi, tín ngưỡng, phong tục. Không xã hội nào…

Nguyên Thuyết Lê Minh Thi: Lá Thư Trưởng Ban Miền Quảng Đức, cuối năm 2019

Huynh trưởng Nguyên Thuyết Lê Minh Thi, Trưởng Ban Hướng Dẫn GĐPT Miền Quảng Đức (Ảnh: Sen Trắng) Kính gởi quý Trưởng niên-Niên trưởng Hội đồng Cấp; quý Cố vấn và Tham vấn BHD; quý Bác Gia Trưởng, anh chị Liên Đoàn Trưởng, BHT và Đoàn sinh các ngành, cấp Miền Quảng Đức Vẫn biết…

Edward Conze/Hạnh Viên (Việt dịch): Tư Tưởng Phật Giáo Ấn Độ. Phần I: Phật Giáo Sơ Kỳ: Chương 2 – Vấn Đề Phật Giáo Nguyên Thủy

Thầy Hạnh Viên và cư sĩ Chân Văn Đỗ Quý Toàn tại tòa soạn nhật báo Người Việt, California (Ảnh: Uyên Nguyên) Có thể cho rằng lịch sử tư tưởng Phật giáo được khởi đầu bằng một tập hợp các lời dạy của chính đức Phật, hay ít nhất là các niềm vui lưu hành…