Cư sĩ Như Hùng: Vị Trí Của GĐPT Trong Lòng Các Giáo Hội (Tham luận “GĐPT giữa Giáo Hội”)

Tên thật: Lê Phước Dũng. Pháp Danh: Như Hùng. Bút Hiệu: Như Như. Bổn Sư: Hòa Thượng Thích Chơn Phát, Viện Chủ Chùa Long Tuyền, Hội An, tỉnh Quảng Nam. Sinh năm Mậu Tuất, 1958 tại Ái Nghĩa, Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam. Cựu học sinh Trung Học Trần Quý Cáp, Hội An. Trung Đẳng…

Đạo Sinh: Phật Dạy về Mạt Pháp

“Ca-diếp, khi cái tương tợ với Chánh pháp xuất hiện trên đời thì lúc đó sự biến mất của Chánh pháp xảy ra. Không phải yếu tố đất làm Chánh pháp biến mất, không phải yếu tố nước làm Chánh pháp biến mất, không phải yếu tố lửa làm Chánh pháp biến mất, không phải…