Lotus Media: E-cards Kính Mừng Đại Lễ Thành Đạo


Như đã hứa cùng lam viên bốn phương, Sen Trắng một lần nữa giới thiệu đến quý anh chị em thiết kế thiệp (e-cards) Kính Mừng Đại Lễ Thành Đạo, PL 2563. Tất nhiên mỗi hình thức thiết kế theo một phong cách riêng mà ước mong tất cả chúng ta, tương lai cùng góp vào kho tàng nghệ thuật PG nói chung và GĐPT nói riêng những sáng kiến độc đáo và ý nghĩa hơn. Hơn hết, chính là sự phát huy nét văn hóa truyền thống tín ngưỡng tâm linh đặc thù mà anh chị em chúng ta quy ngưỡng. Do đó, mong rằng nhân dịp đại lễ Thành Đạo, những mẫu thiết kế này tạo được niềm cảm hứng và được chia sẻ rộng rãi qua các phương tiện truyền thông đại chúng.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s