ADL: 10 Ways Youth Can Engage in Activism

Our country has a long history of youth-led movements that brought about significant social change. Young people have advocated for child labor laws, voting rights, civil rights, school desegregation, immigration reform and LGBTQ rights. Through their actions, the world has changed. Because young people often have the desire, energy and idealism to do something about…

Jessie Leon: How To Engage With Social Media Like A Buddhist

  Jessie Leon writes about mindfulness as well as dating on her blog rebelhippiesoul.com. Follow her on Instagram @rebelhippiesoul Social media can be a playground for unconscious behavior. I’ve spent an unbelievable amount of time scrolling through Instagram, perusing cat memes, and checking to see how many likes a photo I posted received. It’s amazing…

Chuyên Năng ST: Huấn luyện “từ xa” thời “Coronavirus” – Kỳ 1: “Web-based training” là gì?

Đào tạo dựa trên công nghệ internet (web) ở mọi lúc và mọi nơi. “Web-based training”, còn được gọi là đào tạo thông qua máy tính (CBT, tức Computer Based Training), đào tạo từ xa hoặc học trực tuyến, đào tạo trực tuyến là một hình thức hướng dẫn diễn ra hoàn toàn trên internet.…

Lotus Media: Thiệp Xuân, 2020 (E-cards)

Nhân dịp Xuân Canh Tý, Sen Trắng xin giới thiệu đến quý lam viên bốn phương bộ thiệp (e-cards) do Lotus Media thực hiện, với phong cách mỹ thuật Phật giáo. Cùng trong ước nguyện xiển dương tinh thần TỪ BI hỷ xả, lan rộng muôn nhà trong năm mới áo lam khắp năm châu…