Nguyên Thọ Trần Kiêm Đoàn: GIA ĐÌNH PHẬT TỬ VIỆT NAM Trong mối quan hệ với Tăng Đoàn, Giáo Hội (Tham luận “GĐPT giữa Giáo Hội”)

Tác giả H.Tr Nguyên Thọ Trần Kiêm Đoàn (Ảnh: tác giả cung cấp)   Tham luận: Nhân khóa Tu Học và Hội Thảo Huynh trưởng Gia Đình Phật Tử miền Quảng Đức với đề tài: GIA ĐÌNH PHẬT TỬ GIỮA GIÁO HỘI vào ngày 8-12-2019 tại Santa Ana, California Ban tổ chức mời tôi vào Hội Luận…

Thich Giac Chinh* Summary of the content of the conference presentation: The application and action of Buddhist Youth in the context of the USA and Overseas

  *Founder of the Sakyamuni Buddhist Sangha of the United States (SBSUS) Abbot of Dharma Meditation Temple Young Buddhists are the young people who gather together to form an organization called the Buddhist Youth, or the Buddhist youth who are willing to apply the philosophy of Buddhism to form the motto living, forming the ideal…

Đạo Sinh: Phát Bồ-Đề Tâm

Cư sĩ Đạo Sinh (Ảnh: Vũ) Tình trạng hỗn loạn của thế giới tự cổ chí kim, ngoài các tác nhân thuộc về tự nhiên, còn có yếu tố con người. Con người góp phần vào sự hỗn loạn này qua ba loại hoạt động được Phật giáo gọi tên là NGHIỆP (karma, action); trong đó,…