Thị Nghĩa Trần Trung Đạo: Huynh Trưởng GĐPT, Những Hạt Phấn Thông Vàng (Tham luận “GĐPT giữa Giáo Hội”)

Câu chuyện trở thành huynh trưởng GĐPT của tôi rất tình cờ như một nhân duyên chợt đến chứ không qua một trại huấn luyện nào. Cách đây khoảng 25 năm, Hòa Thượng Thích Trí Chơn viếng thăm chùa Lục Hòa ở Boston. Trong một buổi lễ, Huynh trưởng Tâm Chí Trương Xuân Bảo, hiện…

Thích Giác Chinh: Ứng dụng của Thanh niên Phật giáo trong bối cảnh Mỹ và Hải ngoại (Tham luận “GĐPT giữa Giáo Hội”)/ The application and action of Buddhist Youth in the context of the USA and Overseas

Đại Đức Thích Giác Chinh, Founder and President at SBSUS. – Đạo Phật Khất Sĩ Hoa Kỳ at Dharma Meditation Temple – Thiền Viện Pháp Thuận Đây là Tham luận trình bày tại Khóa Hội thảo 2019 của Tổ chức GĐPT tại Tiểu bang California, xin trân trọng chia sẽ và giới thiệu đến công…