Edward Conze/Hạnh Viên (Việt dịch): Tư Tưởng Phật Giáo Ấn Độ. Phần I: Phật Giáo Sơ Kỳ: Chương 2 – Vấn Đề Phật Giáo Nguyên Thủy

Thầy Hạnh Viên và cư sĩ Chân Văn Đỗ Quý Toàn tại tòa soạn nhật báo Người Việt, California (Ảnh: Uyên Nguyên) Có thể cho rằng lịch sử tư tưởng Phật giáo được khởi đầu bằng một tập hợp các lời dạy của chính đức Phật, hay ít nhất là các niềm vui lưu hành…