Lotus Media: Thiệp Xuân, 2020 (E-cards)


Nhân dịp Xuân Canh Tý, Sen Trắng xin giới thiệu đến quý lam viên bốn phương bộ thiệp (e-cards) do Lotus Media thực hiện, với phong cách mỹ thuật Phật giáo. Cùng trong ước nguyện xiển dương tinh thần TỪ BI hỷ xả, lan rộng muôn nhà trong năm mới áo lam khắp năm châu…

Sa Môn Thích Thắng Hoan: THÔNG BẠCH XUÂN CANH TÝ – 2020  


Đại lão Hòa thượng Thích Thắng Hoan (Ảnh: Sen Trắng) Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hoa Kỳ VietNamese American United Buddhist Congregation HỘI ĐỒNG GIÁO PHẨM CHÁNH VĂN PHÒNG —- THÔNG BẠCH XUÂN CANH TÝ – 2020   Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật   Kính bạch chư tôn Thiền đức Tăng Ni, Kính thưa quý Cư Sĩ, Thiện…