Lotus Media: Thiệp Xuân, 2020 (E-cards)

Nhân dịp Xuân Canh Tý, Sen Trắng xin giới thiệu đến quý lam viên bốn phương bộ thiệp (e-cards) do Lotus Media thực hiện, với phong cách mỹ thuật Phật giáo. Cùng trong ước nguyện xiển dương tinh thần TỪ BI hỷ xả, lan rộng muôn nhà trong năm mới áo lam khắp năm châu…

Sa Môn Thích Thắng Hoan: THÔNG BẠCH XUÂN CANH TÝ – 2020  

Đại lão Hòa thượng Thích Thắng Hoan (Ảnh: Sen Trắng) Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hoa Kỳ VietNamese American United Buddhist Congregation HỘI ĐỒNG GIÁO PHẨM CHÁNH VĂN PHÒNG —- THÔNG BẠCH XUÂN CANH TÝ – 2020   Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật   Kính bạch chư tôn Thiền đức Tăng Ni, Kính thưa quý Cư Sĩ, Thiện…

Thích Từ Lực: Practicing Mindfulness for Youth

CHÁNH NIỆM trong ĐỜI THƯỜNG Tuyển tập 22 Tác giả Biên tập: Cư sĩ Tâm Diệu, Nguyên Giác và Tâm Thường Định Xuất bản và phát hành: Ananda Viet Foundation, Bodhi M Foundation và Lotus Media Mùa Thành Đạo, Phật lịch 2563 Bìa và trình bày: Quảng Pháp và Thiên Nhạn __________________ Published by Bodhi M. Foundation, Lotus…

Thích Như Điển: Giáo Dục Ngày Nay

CHÁNH NIỆM trong ĐỜI THƯỜNG Tuyển tập 22 Tác giả Biên tập: Cư sĩ Tâm Diệu, Nguyên Giác và Tâm Thường Định Xuất bản và phát hành: Ananda Viet Foundation, Bodhi M Foundation và Lotus Media Mùa Thành Đạo, Phật lịch 2563 Bìa và trình bày: Quảng Pháp và Thiên Nhạn __________________ Published by Bodhi…