BHD Gia Đình Phật Tử Việt Nam tại Hoa Kỳ chúc Xuân, 2020

BAN HƯỚNG DẪN
GIA ĐÌNH PHẬT TỬ VIỆT NAM TẠI HOA KỲ

Thành tâm ngưỡng chúc
Chư Tôn Đức Trưởng Lão Hòa Thượng Thượng Tọa, Đại Đức Tăng, Ni
Chư Tôn Đức Hội Đồng Giáo Phẩm
Chư vị Cố Vấn Giáo Hạnh GĐPT
một năm mới
TUỆ ĐĂNG THƯỜNG CHIẾU
PHÁP THỂ KHINH AN
PHẬT SỰ VIÊN THÀNH

Kính chúc
Ban Hướng Dẫn Thế Giới, Quốc Nội, Hải Ngoại;
BHD Châu Âu, Úc Đại Lợi và Canada;
Quý BHD Miền;
Ban Chấp Hành Cựu Huynh Trưởng;
Quý Ban Bảo Trợ GĐPT;
Quý Huynh Trưởng và Đoàn Sinh các Ngành, Cấp;
Quý Phụ Huynh, Đạo Hữu, Đồng Hương
một năm mới
TINH TẤN DÕNG MÃNH
ĐẠO TÂM KIÊN CỐ
AN KHANG THỊNH VƯỢNG.

PHẬT LỊCH 2563
XUÂN CANH TÝ, 2020

Leave a Reply