Di Huấn của Đức Đại Lão Hòa Thượng Thích Quảng Độ, Tăng Thống Đời thứ 5, GHPGVNTN

Do niên cao lạp trưởng Cố Đại Lão Hòa thượng Thích Quảng Độ – Đệ Ngũ Tăng Thống Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất đã thuận thế vô thường, thu thần viên tịch vào lúc 21 giờ 20 phút ngày 22/2/2020 nhằm ngày 29/1 năm Canh Tý, Phật lịch 2563 tại Chùa Từ Hiếu, Phường 1, Quận 8, Sài Gòn. Hưởng thọ 93 tuổi – 73 hạ lạp.

Theo di huấn của Ngài ký ngày 5/4/2019 nhằm ngày 1/3 năm Kỷ Hợi, Phật lịch 2562. Sau khi Ngài mất, Tang Lễ đơn sơ, không để quá 3 ngày. Sau khi hỏa thiêu thì đem tro cốt của Ngài rải xuống biển. Vì vậy, tuân theo ý chí của Ngài, tang sự của Ngài sẽ thực hiện như sau:

– Lễ nhập kim quan sẽ được cử hành vào lúc 14 giờ 00 ngày 23/2/2020 nhằm ngày 1/2 năm Canh Tý, Phật lịch 2563. Kim quan cố Hòa thượng tôn trí tại chùa Từ Hiếu, Phường 1, Quận 8, Sài Gòn.

– Chương trình tang lễ được trang nghiêm cử hành từ ngày 23/2/2020 đến ngày 25/2/2020 nhằm ngày 1/2 đến ngày 3/2 năm Canh Tý, Phật lịch 2563. Tăng Ni và Phật Tử đến lễ bái, thọ tang xin miễn phúng điếu, kể cả vòng hoa, trướng liễn… Không có điếu văn, tiểu sử, cảm tưởng và mọi hình thức thông thường khác, chỉ đến lễ bái, thọ tang mà thôi (mật niệm, tâm tang).

– Vào lúc 8 giờ 00 ngày 25/2/2020 nhằm ngày 3/2 năm Canh Tý, Phật lịch 2563 sẽ cử hành lễ Trà Tỳ nhục thân Đức Đệ Ngũ Tăng Thống. Sau đó tro cốt của Ngài sẽ rải xuống biển.

One thought on “Di Huấn của Đức Đại Lão Hòa Thượng Thích Quảng Độ, Tăng Thống Đời thứ 5, GHPGVNTN

  1. Pingback: Sen Trắng | tổng hợp: Thành Kính Tưởng Niệm Lễ Tiểu Tường Đức Đệ Ngũ Tăng Thống GHPGVNTN | Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Quảng Độ |

Leave a Reply