Sơ Lược Tiểu Sử Đại Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Quảng Độ, Đệ Ngũ Tăng Thống GHPGVNTN


SƠ LƯỢC TIỂU SỬ ĐẠI TRƯỞNG LÃO HÒA THƯỢNG THÍCH QUẢNG ĐỘ ĐỆ NGŨ TĂNG THỐNG GHPGVNTN THÂN THẾ Hòa thượng Thích Quảng Độ, thế danh Đặng Phúc Tuệ, sinh ngày 27 tháng 11 năm 1928, nhằm 16 tháng 10 năm Mậu Thìn, tại xã Nam Thanh, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình, trong một…

Pháp Tuệ: Một số hình ảnh của Đức Đệ Ngũ Tăng Thống, Thích Quảng Độ


Nhân Lễ Tiểu Tường của Đức Đệ Ngũ Tăng Thống GHPGVNTN Đại Lão Hoà Thượng Thích Quảng Độ ngày 10/02/2021 (tức 29/12/ canh tý). Pháp Tuệ trân trọng giới thiệu tư liệu hình ảnh quý giá về Ngài Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ từ Thanh Minh Thiền Viện đến Tu viện Nguyên Thiều, Tổ…

Thích Quảng Độ (dịch): Chiến Tranh và Bất Bạo Động


CHIẾN TRANH VÀ BẤT BẠO ĐỘNG Nguyên tác: Religion and Society by S. Radhankrishnan do nhà xuất bản George Allen and Unwin LTD ấn hành Thích Quảng Độ dịch Lotus Media tái bản, 2020, tại Hoa Kỳ. Bìa và trình bày: Nhóm Hoa Đàm ISBN: 9798629912163 ________________ MỤC LỤC MỤC LỤC LỜI DỊCH GIẢ CUỘC KHỦNG HOẢNG HIỆN…