2 thoughts on “Tỳ Kheo Thích Tuệ Sỹ: THÔNG BẠCH LỄ ĐẠI TƯỜNG ĐỨC ĐỆ NGŨ TĂNG THỐNG, GHPGVNTN

Leave a Reply

%d bloggers like this: