Quảng Pháp: Trở lại thời “Ném Đá”(?)

Viết cho TK; anh tôi, TTĐ và,… Facebook có những lợi điểm nhất định, mà trong số đó, viết ngắn là một lợi điểm rõ rệt. Thích thì có thích thật, nhưng từ đó cũng thấy ra nhiều điều oan khiên. Một trong những điều oan khiên này, là mang lại từ việc đọc ngắn, hiểu ít và, lười. Thay…

Sư Ông Trí Hiền (2007): Hãy Phất Cao Ngọn Cờ SEN TRẮNG Cho Khỏi Thẹn Với Lòng, Với Tổ Chức, Với Dân Tộc Và Đạo Pháp

Sư Ông Thích Trí Hiền Tâm Thư Luân Lưu của Sư Ông Thích Trí Hiền, Trung Tâm Phật Giáo Khuôn Việt. Thân gửi Anh Chị Em Huynh Trưởng Gia Đình Phật Tử Việt Nam tại Hoa Kỳ: Tiết thu tháng chín – sau lễ Hội Vu Lan Báo Hiếu, theo các Oanh Vũ trồng hoa…

by Jaimal Yogis: All Our Waves Are Water

When he attained enlightenment under the bodhi tree, the first thing the Buddha said was this: “Wonder of wonders! All beings just as they are whole and complete! All beings are endowed with Buddha-nature! But because of their deluded thinking, they fail to realize it.” This statement was really the first koan. The Buddha went…