BY BETHAN SMOLENIEC, MAI HOA SHARE/SBS Tiếng Việt: Tình trạng khí hậu khẩn cấp đang rất khẩn cấp!

Supplied: Extinction Rebellion Hơn 11 ngàn nhà khoa học trên khắp thế giới cùng nhau lên tiếng tuyến bố về tình trạng ‘khí hậu khẩn cấp’ trong nỗ lực buộc các chính phủ phải hành động. Thảm họa thiên tai giáng xuống con người với hậu quả thảm khốc là điều chắc chắn không tránh…