Quảng Pháp: Trở lại thời “Ném Đá”(?)

Viết cho TK; anh tôi, TTĐ và,… Facebook có những lợi điểm nhất định, mà trong số đó, viết ngắn là một lợi điểm rõ rệt. Thích thì có thích thật, nhưng từ đó cũng thấy ra nhiều điều oan khiên. Một trong những điều oan khiên này, là mang lại từ việc đọc ngắn, hiểu ít và, lười. Thay…