Nguyễn Đạt An: Hong Kong ư?

Ảnh: Internet Đó chỉ là viễn cảnh đen tối của tương lai loài người, một khi hệ thống cai trị sụp đổ vì nhiều lý do và người dân sẽ nổi lên chống lại giới quyền lực. Như một phiên bản ngoài đời thực của bộ phim The Hunger Games: Mockingjay, người trẻ ở Hong…