Tuấn Khanh: Mỗi người một ước mơ

Ông Lê Minh Tuấn, bố anh Lê Văn Hà, đau đớn khi nhận hung tin về con mình (Ảnh: Getty) Đi cùng với sự hình thành nền văn minh nhân loại, là những giấc mơ. Những ước mơ riêng của mỗi con người đã tạo nên một thế giới đầy khát vọng và kỳ diệu của…

Thích Như Điển: Giáo Dục Ngày Nay

Hòa thượng Thích Như Điển (Ảnh: Sen Trắng) Xưa và nay, ai sinh ra trong cuộc đời này cũng phải trải qua con đường giáo dục mà thành tựu những giai đoạn của sự học vấn, kể từ lớp mẫu giáo cho đến Đại Học hay hậu Đại Học. Cũng có nhiều người không qua…

Mindful magazine

Mindful magazine What is mindfulness? Mindfulness is the basic human ability to be fully present, aware of where we are and what we’re doing, and not overly reactive or overwhelmed by what’s going on around us. While mindfulness is something we all naturally possess, it’s more readily available to us when we practice on a…

Nguyên Giác: Để Ngộ Tông Chỉ Phật

Cư sĩ Nguyên Giác Phan Tấn Hải (Ảnh: Sen Trắng) Bài viết này để trả lời một câu hỏi: Làm thế nào để ngộ? Ngộ đây là ngộ tông chỉ Thiền, tức ngộ tông chỉ Phật. Người viết không dám trả lời minh bạch, vi bản thân tu và học đều chưa sâu, nơi đây…