Thích Thái Hòa: Pháp Thoại Hòa Thượng Thích Thái Hòa trong Lễ Tưởng Niệm Ân Sư GĐPT.


Nhân dịp lễ tưởng niệm chư vị Ân Sư và Tiền Bối Hữu Công của Gia Đình Phật Tử được Hội Đồng Tăng Già Bản Thệ và Hội Đồng Giáo Giới GĐPTVN tổ chức tại chùa Phật Ân, Long Thành, Đồng Nai hôm 15 tháng 9 âm lịch Kỷ Hợi (13/10/2019), vào buổi sáng trước…

Nguyên Phương Hoàng Trọng Cang: Chùm hoa Bát Chánh


Trích tuyển tập tiểu luận về Đường Hướng Giáo Dục của GĐPTVN tại HK – Hoa Đàm thực hiện, 2015 Năm nay năm Tân Tỵ là năm nhuận có hai tháng tư. Ngày Phật Ðản lại nhằm vào ngày Rằm Tháng Tư, nên năm nay Phật Tử chúng ta có hai ngày để tưởng niệm…

Ðức Quảng: Nhập Bồ Đề Hạnh luận


Huynh Trưởng Ðức Quảng Nguyễn Hoàng Phụng – Ảnh: Facebook Ðức Quảng Năm nay, nhận hướng dẫn cho bậc Định GĐPT đề tài “Nhập Bồ đề hạnh luận” của Shatideva – Tịch Thiên , do Hồng Như dịch Việt ngữ tôi cảm thấy chương trình Tu học huynh trưởng đã gần gũi và thiết thực hơn. Nguyên do…