Thích Giác Chinh: Học Đạo Như Thế Nào Để Được An Vui, Hạnh Phúc Giữa Cuộc Đời

Đạo từ tâm sinh. Đi học đạo là học cho ta, để nhận chân được tự tâm, để tạo nên cái phẩm giá của ta, chứ không phải là để khoe với người. Người có đạo không tự cho mình có nhiều học thức, người có đạo biết dùng một đạo lý cơ bản để thông suốt hết mọi vấn đề, người có đạo chỉ…

Chân Minh: The Buddhist World bình chọn Thiền sư Thích Nhất Hạnh làm một trong 14 vị Đại sư góp phần vào sự hình thành và phát triển của đạo Bụt trên thế giới

Thiền sư Nhất Hạnh (Ảnh: Internet) The Buddhist World (Thế giới Phật giáo) là một tác phẩm mới xuất bản bởi nhà Routledge Worlds ngày 26 tháng 11 năm 2017 là một tuyển tập gồm 41 đề tài được viết bởi 39 ngòi bút của 39 học giả lừng danh thế giới đặt dưới sự…

Tuệ Sỹ: Bồ Tát Tại Gia Thời Đức Phật

(Trích Du-Già Bồ-Tát Giới, Tuệ Sỹ chú và giải. Hương Tích Phật Việt ấn tống) Trong các A-hàm và Nikāya, danh từ Bồ-tát được dùng để chỉ Bồ-tát tối hậu thân, đời sống cuối cùng từ sơ sinh cho đến trước khi thành đạo. Khái niệm Bồ-tát xuất gia, hay chính xác, Bồ-tát tỳ-kheo, hoàn…