Chân Minh: The Buddhist World bình chọn Thiền sư Thích Nhất Hạnh làm một trong 14 vị Đại sư góp phần vào sự hình thành và phát triển của đạo Bụt trên thế giới


Thiền sư Nhất Hạnh (Ảnh: Internet)

The Buddhist World (Thế giới Phật giáo) là một tác phẩm mới xuất bản bởi nhà Routledge Worlds ngày 26 tháng 11 năm 2017 là một tuyển tập gồm 41 đề tài được viết bởi 39 ngòi bút của 39 học giả lừng danh thế giới đặt dưới sự Chủ biên của vị Giáo sư Tiến sĩ Phật học người Úc, ông John Powers.

Thế giới Phật giáo giới thiệu một loạt sách về các tôn giáo và văn hóa lớn trên thế giới, cung cấp một cuộc khảo sát sinh động và cập nhật về các nghiên cứu Phật giáo cho các sinh viên và các học giả. Nó khám phá các loại hình Phật giáo khu vực và các chủ đề cốt lõi bao gồm phật tính, nghi lễ và hành trì. Ngoài các quan điểm lịch sử và địa chính trị của Phật giáo, tập sách còn có các chương theo chủ đề về các khái niệm triết học như đạo đức, cũng như các cấu trúc và phạm trù xã hội như cộng đồng và gia đình. Cuốn sách cũng đề cập đến Phật giáo sống dưới nhiều hình thức của nó, xem xét các cách thức mà hiện đại đang định hình lại các cấu trúc truyền thống, các học thuyết cổ xưa và tín ngưỡng vũ trụ.

Sách đã dành ra một chương chỉ để viết riêng về Thiền sư Thích Nhất Hạnh bởi ngòi bút của vị Chủ biên là Giáo sư Tiến sĩ John Powers. Chúng tôi xin trích dịch ra đây vài dòng giới thiệu về Thiền Sư như sau: “Thích Nhất Hạnh là một trong những nhà lãnh đạo Phật giáo nổi bật nhất trên thế giới hiện nay. Là một tác giả có tiếng, ông đã có tác động sâu sắc đến cả lý thuyết và thực hành đối với nhiều Phật tử đương thời, đặc biệt là về những nỗ lực của ông để tích hợp đem chánh niệm vào cuộc sống hàng ngày như một cơ chế thúc đẩy hòa bình. Ông được tín nhiệm rộng rãi với thuật ngữ ‘Phật giáo dấn thân’ như là một mô tả về cách Phật tử nên thể hiện niềm tin của họ vào các hoạt động cụ thể trên thế giới và cải thiện cuộc sống của người dân, thay đổi xã hội và thúc đẩy hòa bình”.

biệt, trong Phần tiểu sử (Part IV: Biographies) các học giả đã bình chọn 14 vị Đại sư Phật giáo trên thế giới đã góp phần vào sự hình thành và phát triển của đạo Bụt trên toàn thế giới trong suốt quá trình 2500 lịch sử của Phật giáo. Đứng đầu là Bụt Sakyamuni, Thiền sư Thích Nhất Hạnh tức Sư ông Làng Mai đứng vị trí thứ 10, và đức Đạt lai La ma đứng vị trí thứ 12.

Hiện thời chỉ có Sư Ông Làng Mai và Đức Đạt Lai Lạt Ma còn sống, các vị khác đều đã nhập diệt.

Qua danh sách, ghi nhận có năm vị người Ấn, ba vị người Tây Tạng, hai vị người Nhật Bản. Các nước Trung Hoa, Triều Tiên, Thái Lan và Việt Nam thì mỗi quốc gia có một vị đại sư được chọn vào danh sách này. Sau đây là mốt số chi tiết về quý ngài:
1. The Buddha (Đức Thế Tôn)
2. Nagarjuna (tổ 14 Thiền Tông Ấn Độ – ngài Long Thọ, sáng lập Trung Quán Tông)
3. Vasubandhu (tổ 21 Thiền Tông Ấn Độ – ngài Thế Thân – tác giả “Vi Diệu Pháp”)
4. Dignaga & Dharmakirti (Trần Na & Pháp Xứng, 2 vị luận sư xuất sắc của Phật giáo Ấn Độ)
5. Wonhyo (Nguyên Hiểu – đại sư Triều Tiên)
6. Dogen (Thiền sư Đạo Nguyên – sơ tổ Tông Tào Động – Nhật Bản)
7. Milarepa ( ngài Milarepa – Đại hành giả Tây Tạng )
8. Tsongkhapa (Đại sư Tông Khách Ba – tổ sư phái Hoàng giáo, lập chế độ chuyển thế tái sinh của Đạt Lai Lạt Ma và Ban Thiền Đạt Ma – Tây Tạng)
9. Nichiren (ngài Nhật Liên – khai tổ Nhật Liên Tông thuộc hệ Phật giáo Pháp Hoa – Nhật Bản)
10. Thich Nhat Hanh (khai tổ Pháp môn Làng Mai – Việt Nam)
11. Master Yinshun (đại sư Ấn Thuận người Trung Hoa – hoằng pháp tại Đài Loan)
12. The Fourteenth Dalai Lama (Đức Đạt Lai Lạt Ma đời thứ 14 – Tây Tạng)
13. Buddhadasa Bhikkhu ( Đại sư Thái Lan Buddhadasa – đề xuất Chủ nghĩa Xã hội Phật Giáo)
Với một ít thông tin sơ sài này chúng tôi hy vọng The Buddhist World sẽ sớm dịch ra tiếng Việt để hàng triệu Phất tử Việt Nam có cơ hội tiếp cận những thể tài lịch sử Phật học và Phật giáo thế gới với tuổi đời gần 26 thế kỷ.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s