Chân Minh: The Buddhist World bình chọn Thiền sư Thích Nhất Hạnh làm một trong 14 vị Đại sư góp phần vào sự hình thành và phát triển của đạo Bụt trên thế giới


Thiền sư Nhất Hạnh (Ảnh: Internet) The Buddhist World (Thế giới Phật giáo) là một tác phẩm mới xuất bản bởi nhà Routledge Worlds ngày 26 tháng 11 năm 2017 là một tuyển tập gồm 41 đề tài được viết bởi 39 ngòi bút của 39 học giả lừng danh thế giới đặt dưới sự…