Thích Nhất Hạnh: Đạo Phật của tuổi trẻ | Chương I: Xây dựng lại cấu trúc gia đình


Đạo Phật của tuổi trẻ là tổng hợp các bài giảng của Sư ông Thích Nhất Hạnh cho Gia đình Phật tử Việt Nam tại Hoa Kỳ trong các khóa tu năm 1997, 1998, và 1999 tại chùa Vạn Hạnh, Cali và tại đạo tràng Thanh Sơn, tiểu bang Vermont. Cuốn sách được tạm chia thành…

Thích Nhất Hạnh: Tình yêu dành cho đất mẹ không còn là ý niệm về môi trường | Beyond environment: falling back in love with Mother Earth


Khí hậu bất thường (Dưới đây là bài phỏng vấn của Jo Confino cho Guardian Professional Network. Theo guardian.co.uk thứ Hai, ngày 20 tháng 2 năm 2012.)   Thiền sư Nhất Hạnh nói rằng để đối phó với những thách thức của môi trường, chúng ta cần có một cuộc cách mạng tâm linh. Thiền…

Thích Nhất Hạnh: Bụt Trong Ta, Chúa Trong Ta


  Giới thiệu: Bài nầy do Chân Văn (Đỗ Quý Toàn) dịch từ Chương Bốn trong quyển “Living Buddha, Living Christ” của Thích Nhất Hạnh, Riverheads Book xuất bản 1995. Quyển sách gồm nhiều bài giảng bằng Anh ngữ của Thầy, được ghi âm, chép lại và nhuận sắc. Đây là một quyển sách đã bán…