VP/BHDMQĐ: Hội Nghị Thường Niên BHD Miền Quảng Đức Và Khóa Tu Học Hội Thảo Huynh Trưởng MQĐ

Tham chiếu các văn bản dẫn thượng, Ban Hướng Dẫn Miền Quảng Đức mong Quý Huynh Trưởng và Quý Đơn Vị gắng sắp xếp Phật Sự và thời gian tại địa phương, để cùng nhau phó hội nhân dịp Hội Nghị Thường Niên năm 2019. Trên tinh thần Nhớ Ân, Tri Ân, và Đền Ơn, toàn thể Huynh Trưởng và Đoàn Sinh MQĐ cần có mặt để tham dự Lễ Hiệp Kỵ theo chi tiết trong chương trình đính kèm. Hội Nghị Thường Niên sẽ được nối tiếp sau Lễ Phát Chứng Chỉ.

Năm 2019 đã sắp khép lại với nhiều Phật Sự đã được hoàn thành và nhiều Phật Sự tiếp nối trong năm 2020, chúng tôi mong Quý Huynh Trưởng tham gia triệt để, đúng giờ, và toàn bộ chương trình Hội Nghị Thường Niên và Khóa Tu Học/Hội Thảo Huynh Trưởng. Các đơn vị hoàn thành Báo Cáo và gởi về VPTTK trước ngày 29 tháng 11 để tiện việc đúc kết và báo cáo.

Nhằm mục đích kiện toàn và thăng tiến tổ chức, san định trách nhiệm và quyền hạn của người Huynh Trưởng trong bước đường phụng sự cho Lý Tưởng – Đạo Pháp – Dân Tộc, và cũng để cho việc xét Cấp được hoàn thành mỹ mãn, kính yêu cầu quý Trưởng thi hành triệt để và nghiêm chỉnh Thông Tư này.

Leave a Reply