Không Trú: Vô Biên Pháp Lạc


LỜI THƯA DUYÊN KHỞI Kính bạch chư tôn đức Tăng Ni Kính thưa quý Phật tử gần xa Cõi Ta bà này đã nhỏ trong hằng hà sa số cõi trong không gian vô tận. Ấy vậy, mà còn đủ năm thứ “uế trược” nữa. Với tấm lòng Từ Bi vô hạn nên: Các vị…

Lotus Media tái bản dịch phẩm của Đại Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Quảng Độ: “Chiến Tranh và Bất Bạo Động”


  Xã Hội Cuồng Loạn (Trích chương II, Chiến Tranh và Bất Bạo Động, nguyên tác Religion and Society của S. Radhankrishnan. Thích Quảng Độ dịch) Sự cuồng loạn trầm trọng trong đời sống xã hội hiện nay là vì sự mất thăng bằng giữa các chế độ xã hội và mục đích quốc tế. Thiên nhiên…

Henry Steel Olcott: The Buddhist Catechism / HT. Thích Trí Chơn dịch: Phật Giáo Vấn Đáp


PHẬT GIÁO VẤN ĐÁP Nguyên tác: The Buddhist Catechism by Henry Steel Olcott Người dịch: HT. Thích Trí Chơn Lotus Media tái bản, 2019 Bìa và trình bày: Uyên Nguyên LỜI GIỚI THIỆU Phật Pháp được trường tồn và phát triển không ngừng, phần lớn đều do sự hy sinh hoằng pháp của các bậc…