Edward Conze/Hạnh Viên (Việt dịch): Tư Tưởng Phật Giáo Ấn Độ. Phần I: Phật Giáo Sơ Kỳ: Chương I – Các Ngầm Định

Thầy Hạnh và Thi sĩ Viên Linh tại tòa soạn nguyệt san Khởi Hành (Ảnh: Uyên Nguyên) Nhiều lý thuyết siêu hình của Phật giáo tỏ ra xa vời, khó hiểu và khó tiếp cận đối với độc giả trung bình chưa được chuẩn bị để tiếp nhận chúng. Đó là vì chúng tiên định…

Anne Dutton/Nguyên Giác Việt dịch: Khi Thiền Ni Chiyono Chứng Ngộ

無外 如大 Mugai Nyodai (1223-1298) [安達 千代野 Adachi Chiyono; her dharma name: 無著/無着 如大 Mujaku Nyodai] (Dịch theo bản Anh dịch “The Enlightenment of Chiyono” của Anne Dutton, từ các trang 173-179 của sách “Zen Sourcebook: Traditional Documents from China, Korea, and Japan” – ấn bản 2008 của nxb Hackett Publishing Company. Thiền ni Mugai…

Phước Châu: Tứ Diệu Đế và 12 hành chuyển

Tứ Diệu Đế là giáo lý căn bản, tối quan trọng trong hệ thống giáo lý, là tinh hoa, tâm yếu trong Phật Pháp. Trong chương trình tu học ngành Thiếu đã bắt đầu gieo hạt Tứ Đề từ bậc Trung Thiện. Ngay khi mở trại huấn luyên huynh trưởng sơ cấp Lộc Uyển, trại trường đã truyền trao bài Pháp đầu…

Edward Conze/Hạnh Viên (Việt dịch): Tư Tưởng Phật Giáo Ấn Độ – 1. Giới Thiệu

Thầy Hạnh Viên và nhà văn Nhã Ca tại phòng làm việc nhật báo Việt Báo (Ảnh: Uyên Nguyên) Giới thiệu Tư tưởng Phật giáo Ấn độ (Buddhist Thought in India) là công trình biên khảo công phu của Edward Conze, được xuất bản năm 1962. Trong gần 500 trang sách ông đã dựng lại toàn…