Chia Buồn với Nhà văn Tâm Quang Vĩnh Hảo

Nhận được tin, thân mẫu của nhà văn Vĩnh Hảo,
thành viên GHPGVNTN tại Hoa Kỳ, chủ bút nguyệt san Chánh Pháp

là Cụ Bà Quả Phụ
NGUYỄN PHÚC BỬU ĐÁO
(Nhũ danh: Nguyễn Thị Nuôi)

Pháp Danh TÂM TẤN

Bút hiệu Trinh Tiên

đã mãn phần ngày 13 tháng Bảy, 2020
tại Nha Trang, Việt Nam

Hưởng Thọ 100 tuổi

Toàn thể anh chị em Ban Viên BHD/GĐPT Việt Nam tại Hoa Kỳ
cùng ban biên tập Sen Trắng

thành kính chia buồn cùng Anh và Tang Quyến
Đồng nhất tâm cầu nguyện cho Hương Linh Phật Cụ Tâm Tấn
siêu sinh Cực Lạc Quốc.

Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật

 

___________________

 

ME ƠI! ME ƠI! ME ƠI!
Còn nhớ ngày nào Me đưa con lên Chùa Hải Đức… Thấm thoát gần nửa thế kỷ qua.
Giờ này, con thực sự cảm nhận niềm đau của trẻ mất mẹ…
Năm 1974, con được giới sư huấn thị quay về phương Bắc lạy tạ thâm ân phụ mẫu ba lạy,
để rồi từ đó bước chân vào hàng ngũ xuất gia, sẽ không lễ bái cha mẹ nữa.
Có lẽ ý niệm ấy đã ngăn cản không cho con được dự tang lễ của Ba năm 1987, và của Me năm nay.
Nhưng bây giờ, đã sắp đến lúc Di quan…
không gì ngăn trở con nữa, dù xa cách nghìn trùng, con cũng xin hướng về ngôi nhà năm xưa,
cúi lạy Me, con xin tâm thành lạy Me của con, xin tiễn Me về nơi vĩnh cửu…

VĨNH HẢO

 

 

 

Leave a Reply