Chia Buồn với Nhà văn Tâm Quang Vĩnh Hảo


Nhận được tin, thân mẫu của nhà văn Vĩnh Hảo, thành viên GHPGVNTN tại Hoa Kỳ, chủ bút nguyệt san Chánh Pháp là Cụ Bà Quả Phụ NGUYỄN PHÚC BỬU ĐÁO (Nhũ danh: Nguyễn Thị Nuôi) Pháp Danh TÂM TẤN Bút hiệu Trinh Tiên đã mãn phần ngày 13 tháng Bảy, 2020 tại Nha Trang,…

Vĩnh Hảo: Tín Tâm Bất Hoại


Cư sĩ Tâm Huy Huỳnh Kim Quang, Tâm Quang Vĩnh Hảo và nhà văn Cung Tích Biền, một buổi sáng cà phê ở Little Saigon, CA (Ảnh: Trần Triết)   Thứ nhất tu chợ, thứ nhì tu nhà, thứ ba tu chùa.” Tục ngữ Việt Nam có câu như vậy. Vì là tục ngữ, không…

Tâm Quang: Nhớ Người Anh Cả


Kính dâng chơn linh anh Tâm Huệ Cao Chánh Hựu Tin anh mất bàng hoàng thảm thiết Dầu biết rằng sanh diệt lẽ thường Làm sao nén được đau thương Nét cười còn đó, dặm đường còn xa Từ xứ Huế la đà cành trúc Xuôi Bắc Nam vinh nhục đã từng Lao tù mấy…