Lê Mạnh Thát: Khương Tăng Hội


Trích trọn chương V, LỊCH SỬ PHẬT GIÁO VIỆT NAM – Từ Khởi Nguyên Đến Thời Lý Nam Đế của GS Trí Siêu Lê Mạnh Thát Khương Tăng Hội ở Việt Nam Khương Tăng Hội và Trung Quốc Sự nghiệp phiên dịch và trước tác Cuộc đời và sự nghiệp của Khương Tăng Hội, ta hiểu…

Vĩnh Hảo: Tình Mẹ


(Ghi lại sau chuyến đi Thái Lan, gặp lại mẹ già sau hơn 17 năm xa cách – Vu Lan năm 2004) Có lẽ trong số những người cầm bút, tôi là người viết về người mẹ của mình ít nhất. Nhiều lúc tự hỏi, cũng có khi người khác hỏi đến mà tôi vẫn…

Thông báo về Lễ Thắp Nến Cầu Nguyện cho nạn nhân Covid-19 và cài hoa hồng nhân mùa Hiếu hạnh, PL 2564 (2020)


Trong một diễn biến mới nhất liên quan phật sự Thắp nến Cầu nguyện cho nạn nhân dịch bịnh Covid-19; nhưng đúng vào mùa Vu Lan PL 2564, nên cùng lúc tổ chức ngày lễ cài hoa hồng, như một truyền thống đẹp đã có từ lâu năm trong sinh hoạt văn hóa Phật Giáo…