Thích Minh Đạt: Tăng Trưởng Nội Lực


Tăng trưởng nội lực là làm cho cái nội lực của chúng ta mỗi ngày mỗi phát triển, mỗi lớn mạnh hơn lên. Nội lực là gì? Nội lực là cái sức mạnh tiềm tàng bên trong của chúng ta. Sức mạnh ấy được sinh ra và được trưởng dưỡng bằng chất liệu của đạo pháp. Sức mạnh ấy do sự tu tập và thực hành chánh pháp mà có. Sức mạnh ấy phát ra…

Nhất tâm nguyện cầu, từ quang phổ chiếu…


Trước hoàn cảnh chung của nhân loại thế kỷ này, từ cơn đại dịch Covid-19 hoành hành, cho đến những hoảng loạn gây tạo bao nỗi bất an vì bạo động, làm chao đảo các nền tảng nhân văn trong cộng đồng xã hội mà chúng ta đang tận mắt chứng kiến hôm nay, khiến…

Thích Hộ Giác: Tình Mẹ


Mùa thu buồn. Trời thu lạnh. Gió thu hắt hiu thì thầm như trao gởi, nhắn nhủ những kỷ niệm ân tình giữa hai miền sống, chết. Phải chăng mùa thu về nhắc nhở ta những ân tình chưa thỏa, những mộng đời chưa tan trong cái xoay vần của nhân duyên sanh diệt. Nếu…

Vĩnh Hảo: Hiếu


Hình minh họa (internet) Thời nay mà còn nói đến chữ “hiếu” sẽ có người cho là cổ hủ, lỗi thời. Kỳ thực, đạo hiếu, đạo làm con[1] thời xưa đã bị chê là lỗi thời theo sự xuống trào, mất ảnh hưởng của Việt-Nho từ giữa thế kỷ 19 rồi, không phải đợi đến…

Thích Nhất Hạnh: Đạo Phật ngày nay


Trước hết tôi xin phép được nói quan niệm của tôi về vấn đề học Phật. Trong giới Phật tử, ai cũng biết rằng đạo Phật không phải là từ trên trời rơi xuống mà chính lại là được phát hiện trong lòng sự sống của nhân loại. Đạo Phật xuất hiện trong nhu cầu…