Nhất tâm nguyện cầu, từ quang phổ chiếu…

Trước hoàn cảnh chung của nhân loại thế kỷ này, từ cơn đại dịch Covid-19 hoành hành, cho đến những hoảng loạn gây tạo bao nỗi bất an vì bạo động, làm chao đảo các nền tảng nhân văn trong cộng đồng xã hội mà chúng ta đang tận mắt chứng kiến hôm nay, khiến mình phải suy nghiệm từ bao sự thật, lẽ đời bẽ bàng đó.

Với sự phối hợp của các BHD các Châu Lục và Quốc Gia, buổi lễ Thắp Nến, nhất tâm cầu nguyện cho Thế Giới an hòa, người người muôn nơi xả ly bịnh dữ, chỉ còn mấy hôm nữa là đến giờ khai diễn.

Anh chị em áo Lam, dù mỗi người mỗi phương trời, song đồng tâm trong Tín Niệm-Từ Bi, sẽ là dịp cùng nhau tạo nên một nguồn năng lượng lớn, tỏa rộng, chan hòa trong ba cõi mà tin rằng, nương nhờ oai lực của Tam Bảo, mỗi chúng ta cũng sẽ nhận được nhiều sự lợi lạc hỷ lạc, để sớm vượt qua nghiệp vận đời nay.

Tương ứng với các múi giờ của các Châu Lục và quốc gia khác, tại Hoa Kỳ buổi lễ sẽ được khai mạc lúc 6 giờ sáng, giờ California. Lam viên và phật tử khắp nơi có thể truy cập vào đường link www.gdpthaingoai.org/ hoặc http://www.rb.gy/yphctm, để tùy nghi tham dự.

Rất mong sự tương lân tiếp ứng của toàn thể anh chị em lam viên trên toàn xứ sở Hoa Kỳ.

Nam Mô Thường Tinh Tấn Bồ Tát Ma Ha Tát

One thought on “Nhất tâm nguyện cầu, từ quang phổ chiếu…

  1. Pingback: Đạo Tràng Phổ Quang Đây Rồi, Xin Mời Tất Cả Cùng Vào |

Leave a Reply